top of page
header_GR_papier.jpg
Logo_FSK-web.png

Privacyverklaring

De Fryske Scheurkalender is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Uitgeverij Advisie

 

Postbus 211

 

9760 AA  Eelde

 

info@Fryskescheurkalender.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Fryske Scheurkalender verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Fryskesceurkalender.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van een administratie
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Fryske Scheurkalender neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Fryske Scheurkalender) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fryske Scheurkalender bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Heb je een bestelling geplaatst dan is er vanuit een wettelijke verplichting een bewaartermijn van 7 jaar van alle gegevens die zijn verstrekt met betrekking tot betaling en contact.
Heb je een bijdrage gestuurd voor de Fryske Scheurkalender dan blijven naam, emailadres, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fryske Scheurkalender verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals controle door de belastingdienst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Fryske Scheurkalender gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies op de site zelf die geen inbreuk maken op je privacy. Hier kun je de privacyverklaring vinden van WordPress. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt meer informatie vinden over cookies op ConsuWijzer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wat je altijd kunt doen is ‘cookies van derden’ automatisch uitschakelen in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. En je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel blokkeren per domein. Meer informatie over hoe je dit kunt doen kun je vinden op Your Online Choises.
Op onze site kun je links vinden naar Facebook. Hier vind je de privacyverklaring van * Facebook

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fryske Scheurkalender en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Fryskescheurkalender.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

De Fryske Scheurkalender wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fryske Scheurkalender neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de gegevens die we nodig heb voor mijn administratie en boekhouding (naam, adres, telefoonnummer en mailadres) veilig op. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Fryskescheurkalender.nl

bottom of page